ET MER BÆREKRAFTIG SORTIMENT

Et produkt kan være bærekraftig på flere forskjellige måter og vi vil her fortelle deg litt om hvordan våre produkt på ulike måter er bærekraftige.

I Nevotex har vi i flere år jobbet iherdig med å utvikle oss i en mer bærekraftig retning. Bærekraftrapporten vår beskriver hva vi legger vekt på. Sammen med målene vi har fastsatt kan du følge med på hva vi har oppnådd så langt.
 
Vi har koblet produktene våre opp mot de ulike bærekraftkategoriene. Klikk på lenkene, så kommer du til produkter som legger vekt på bærekraftspørsmålene som er viktige for deg. Her kan du også lese mer om egenskapene, samt bestille direkte på nett.
 

Alle kategorier

> Resirkulerte materialer
> Transparens og sporbarhet
> Lokalprodusert
> Produksjon med fokus på miljø
> Lang levetid
> ÖKO-TEX*
> ECO LABEL

RESIRKULERTE MATERIALER

Med tanke på ressursforbruk, er det bærekraftig å bruke produkter som er laget av resirkulerte materialer. Da kreves det ingen nye ressurser i form av energi, drivstoff, kjemikalier osv. for å produsere nye materialer. Sammenlignet med ny produksjon, er ressursmengden som kreves i gjenvinningsprosessen normalt sett liten. I tillegg bidrar resirkulerte materialer positivt til flere andre aspekter ved bærekraft, som biologisk mangfold, klimapåvirkning og arbeidsforhold. Når det gjelder møbeltekstiler, skjer det nå en rivende utvikling mot tekstiler basert på resirkulerte materialer. Nevotex har flere produktutviklingsprosjekter sammen med forskjellige leverandører, hvor vi produserer tekstiler som inneholder helt opptil 100 % resirkulerte materialer. Foreløpig dreier det seg hovedsakelig om ull og polyester, som allerede i dag finnes i flere varianter for salg og har en høy andel resirkulerte materialer.

Transparens og sporbarhet

Risikoen for alvorlige avvik fra internasjonale standarder (f.eks. når det gjelder menneskerettigheter og miljøforhold) kan noe forenklet sies å øke jo lenger ut man kommer i leverandørkjeden. Dette er noe av det vi har lært i arbeidet for å bli verifisert i henhold til ISO 26000:2021, som er en standard for «Bedriftenes påvirkning på samfunnet». Standarden viser til et helhetlig perspektiv på bærekraft. I forbindelse med at vi begynte å utvikle bærekraftarbeidet, kom det også frem at fokus på bærekraft i leverandørkjeden er ett av de aller viktigste bærekraftspørsmålene, hvor vi kan bidra til størst positiv effekt. For å sikre gode forhold i hele leverandørkjeden, samarbeider vi med leverandørene om å kartlegge, gå gjennom og etterstrebe å spore alle inngående materialer tilbake til opprinnelsen. Arbeidet gir oss en trygghet ved at vi kan tilby et markedssortiment med full åpenhet gjennom alle ledd.

Lokalprodusert

Mange materialer blir produsert i Asia, noe som innebærer lang, klimabelastende transport, men også utfordringer rundt for eksempel arbeidsforhold og miljøpåvirkning. Dette gjelder fremfor alt møbeltekstiler og verktøy. Ved å gjøre innkjøp fra leverandører i nærområdet, kan vi redusere den negative påvirkningen. Vi søker derfor fortløpende etter produsenter som er lokalisert i Skandinavia og de baltiske landene hvor vi driver virksomhet.

Produksjon med fokus på miljø

Miljøbelastningen under fremstilling av produktene vi selger består blant annet av ressursforbruk i form av energi, vann og råvarer. Avhengig av materialet som produseres, brukes kjemikalier i forskjellige former og mengder, for eksempel i form av gjødsel og sprøytemidler. For å redusere miljøbelastningen, søker vi etter leverandører som i produksjonen bruker grønn energi, reduserer vannforbruket og tilbyr miljømerkede produkter, f.eks. ØKO-TEX og Eco Label.

Lang levetid

Det beste for miljøet er sannsynligvis å bruke et produkt i mange år. Dette krever høy kvalitet og tidløs design. Når alle faktorer blir inkludert i en livssyklusanalyse, er lang levetid en viktig parameter. Det samme gjelder for sirkulær design, der lang levetid blir pekt ut som det mest sirkulære designet. Hos Nevotex jobber vi generelt med materialer av høy kvalitet, men det finnes produkter som har ekstra lang levetid på grunn av råmaterialene eller produksjonsteknologien som er brukt. Eksempelvis er tekstilets slitestyrke og lysekthet er viktig.

ÖKO-TEX®

Sertifisering etter standard 100 fra ÖKO-TEX betyr at produktet ikke inneholder noen nivåer av helseskadelige kjemikalier. Dette kontrolleres gjennom tester utført av tekstilforsknings- og testinstitutter. Sertifisering skjer for alle de forskjellige trinnene i produktet som fiber, garn, råstoff, ferdige tekstiler og ferdige sluttprodukter. I produktkatalogen kan du enkelt filtrere ut alle produkter som er ÖKO-TEX-sertifiserte.

ECO LABEL

ECO Label er EUs sertifiseringsprogram (tilsvarer den nordiske Svanen) som har som mål å skape bærekraftige produkter basert på en livssyklusvurdering, med et felles mål om å redusere miljøbelastningen fra produksjonsprosesser og forbruket av produkter. For å få merket, må produktene oppfylle strenge krav gjennom hele livssyklusen. ECO LABEL er et uavhengig, tredjeparts sertifiseringsprogram.