KVALITET OG BÆREKRAFT

Som ledende leverandør og produsent innen vårt virksomhetsområde tar vi kvalitets- og bærekraftspørsmål på største alvor – både når det gjelder produkter og produksjonsmetoder, prosesser og arbeidsfilosofi. Vi vet at enhver innsats teller, selv om resultatet først merkes på lang sikt.
Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og jobber kontinuerlig med forbedringer knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. For tiden retter kvalitets- og bærekraftarbeidet vårt seg mot verifisering for ISO 26000, en internasjonal standard for organisasjoners samfunnsansvar. Samtidig har vi et spesielt søkelys på fire av FNs globale mål:
 
> Likestilling
> Anstendig arbeid og økonomisk vekst
> Ansvarlig forbruk og produksjon
> Bekjempe klimaendringene
Til sammen har vi valgt ut 12 områder der vi mener at vi har god mulighet til å gjøre en forskjell:

> Ingen fattigdom.
> Ingen sult.
> Helse og velvære.
> God utdanning for alle.
> Likestilling.
> Rent vann og gode sanitærforhold.
> Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
> Mindre ulikhet.
> Ansvarlig forbruk og produksjon.
> Bekjempe klimaendringene.
> Havet og marine ressurser.
> Økosystemer og biologisk mangfold.

Vil du vite mer om bærekraftsarbeidet vårt?
Send en e-post til sustainability@nevotex.se

 

Her kan du lese bærekraftsrapporten vår: