KVALITET OG BÆREKRAFT

Som ledende leverandør og produsent innen vårt virksomhetsområde tar vi kvalitets- og bærekraftspørsmål på største alvor – både når det gjelder produkter og produksjonsmetoder som prosesser og arbeidsmetoder. Vi vet at hver innsats teller, også når resultatet først merkes på lang sikt.
Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og jobber kontinuerlig med forbedringer knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. For tiden retter vårt kvalitets- og bærekraftarbeid seg mot verifisering for ISO 26000, en internasjonal standard for organisasjoners samfunnsansvar. Samtidig har vi et spesielt fokus på fire av FNs globale mål:
 
> Likestilling.
> Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
> Ansvarlig forbruk og produksjon.
> Stoppe klimaendringene.
Til sammen har vi valgt ut 12 områder der vi mener at vi har en spesiell mulighet til å gjøre en langsiktig forskjell:

> Ingen fattigdom.
> Ingen sult.
> Helse og velvære.
> God utdanning for alle.
> Likestilling.
> Rent vann og gode sanitærforhold.
> Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
> Mindre ulikhet.
> Ansvarlig forbruk og produksjon.
> Stoppe klimaendringene.
> Hav og marine ressurser.
> Økosystemer og biologisk mangfold.

Vil du vite mer om vårt bærekraft- og kvalitetsarbeid?
Send en e-post til sustainability@nevotex.se