Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og jobber kontinuerlig med forbedringer knyttet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling. For tiden retter vårt kvalitets- og bærekraftarbeid seg mot verifisering for ISO 26000, en internasjonal standard for organisasjoners samfunnsansvar. Samtidig har vi et spesielt fokus på fire av FNs globale mål:

Til sammen har vi valgt ut 12 områder der vi mener at vi har en spesiell mulighet til å gjøre en langsiktig forskjell:

Vil du vite mer om vårt bærekraft- og kvalitetsarbeid?
Send en e-post til
sustainability@nevotex.se