en-USsv-SEnb-NOda-DKet-EElt-LTfi-FI

Gamle aner

I den delen av Sverige som heter nordre Målen, noen kilometer vest for Nässjø, startet i 1886 engelskmannen Henry I.C. Lovegrove bedriften Nässjø Shoddyfabrikk. Det er denne virksomheten som gjennom utvikling i dag framstår som Nevotex.

Det var ingen tilfeldighet at den første produksjonen ble lokalisert til nordre Målen. Markedet for produktene var i første rekke møbelindustrien som var konsentrert i Gøtaland. I tillegg hadde fabrikken kort veg til jernbanen mellom Nässjø og Jønkøping. Denne nærheten til Nässjø, ett av Sveriges største jernbaneknutepunkt, gav de beste muligheter for hurtig levering til de ulike markedene.

Herr Lovegrove forstod betydningen av hurtig kommunikasjon mellom produsent og kunde. Han hadde tidligere vært med på å bygge jernbanen mellom Nässjø og Oskarshamn.

Etter 12 år, i 1898, fikk fabrikken ny eier, Albert Fritz. Virksomheten ble registrert som aksjeselskap i 1904, og er i dag fortsatt i familien Fritz eie.

Driften av virksomheten endret seg kontinuerlig for å være i harmoni med tiden, behov og endret etterspørsel. Nässjø Shoddyfabrikks egen produksjon minket med årene både i volum og betydning for markedet. Denne endringen ble kompensert med stadig økende grossistvirksomhet.

Som et ledd i arbeidet med å kunne tilby møbelindustrien et komplett sortemang endret bedriften navnet til Nevotex i 1968. Egen produksjon opphørte i midten av 1970-årene og bedriften ble en reindyrket grossist. AB Nevotex i Nässjø er i dag den ledende materiellgrossist i Sverige med møbelindustrien, møbeltapetserere og innredere som primærmarked.

AB Nevotex har datterbedrifter i Norge, Danmark, Finland, Estland og Litauen samt videreforhandlere i flere andre land.